Oddech > ABC Chorego > Czy jest to częsta choroba, czy tylko ja na nią choruję?

Czy jest to częsta choroba, czy tylko ja na nią choruję?

POChP na świecie
Część chorych uważa, że duszność, która dokucza im od wielu lat to astma oskrzelowa. Nieporozumienia związane z błędnym rozpoznawaniem astmy (szczególnie wśród chorych) wynikają z przyzwyczajeń z przeszłości, kiedy duszność była praktycznie synonimem astmy. O tym, czy w Twoim przypadku należy rozpoznać astmę czy POChP zdecyduje lekarz po dokładnym zebraniu z Tobą wywiadu, przeprowadzeniu badania fizycznego i wykonaniu badań dodatkowych.

POChP w Polsce
Liczbę chorych szacuje się na około 2 miliony. Dane statystyczne mówią o około 15 tysiącach zgonów rocznie z powodu tej choroby.