Oddech > ABC Chorego > Psychoterapia w POChP - co to dla mnie oznacza?

Psychoterapia w POChP - co to dla mnie oznacza?

Także czynniki psychologiczne mają duży wpływ na rozwój niesprawności. U wielu chorych przewlekłe uczucie duszności i znacznie ograniczona tolerancja wysiłku prowadzą do zaburzeń emocjonalnych takich jak: depresja, lęk, uczucie osamotnienia, brak wiary w skuteczność leczenia czy brak celów życiowych. Depresja szczególnie częsta w terminalnej fazie choroby przyczynia się do silniejszego odczuwania dolegliwości. Dlatego pacjenci powinni korzystać z poradnictwa psychologicznego, psychoterapii grupowej i ćwiczeń rekreacyjnych.

Bardzo istotne wydają się być wzajemne kontakty chorych biorących jednocześnie udział w zajęciach. Przyjmują one często postać klubów chorych, pomagających sobie i wspierających się wzajemnie psychicznie i materialnie. Taką formą działalności zajmuje się właśnie nasze Stowarzyszenie

Tematy, które nas czasem krępują - pożycie seksualne w POChP

U części chorych na POChP obawa przed wysiłkiem związanym ze współżyciem może być przyczyną niepodejmowania życia seksualnego lub licznych obaw z nim związanych. O możliwości prowadzenia aktywnego życia płciowego decyduje przede wszystkim wydolność wysiłkowa pacjenta.

Regularne przyjmowanie leków oraz rehabilitacja ogólnousprawniająca powinny w wystarczającym stopniu utrzymywać chorego na POChP w optymalnym stanie wydolnościowym.

Wśród pacjentów z bardziej zawansowaną postacią choroby polecane są odpowiednie metody współżycia (patrz poradnik naszej Biblioteki dotyczący rehabilitacji). Zawsze przed podjęciem stosunku seksualnego można zapobiegawczo zastosować 1 lub 2 wdechy krótkodziałającego leku rozszerzającego oskrzela.

U osób otyłych z dodatkowymi obciążeniami chorobowymi lekarz pomocniczo może dołączyć lek poprawiający potencję.

Krótkie porady socjalne dla pacjentów:

Pacjenci oddychający tlenem w domu za pomocą koncentratora tlenu mogą na podstawie zaświadczenia lekarza z Poradni DLT ubiegać się o taryfę ulgową za zużywaną energię elektryczną.

Chorzy z niewydolnością oddychania powinni kierować do ZUS prośbę o zakwalifikowanie ich do pierwszej grupy inwalidzkiej oraz o otrzymanie zasiłku opiekuńczego.